Mogenpört - Geografi

Hemsidan | Suomeksi

Uppdaterad 7.9.2003

 

Mogenpört är den största ön i Pyttis kommun. Den är cirka 8,5 kilometer lång och på det bredaste stället cirka 5,8 kilometer bred.

Se karta över Pyttis på kommunens nätsidor. Här finner Du flera kartor.

 

Enligt fastighetsregistret indelas ön i tre byar, nämligen:

 

 

 Mogenpört by, som består av två geografiskt åtskilda delar:

  • i väster Tuskas (jordebokshemmanet Tuskas Nr 1). Jordarealen är cirka 800 hektar.
  • i öster "Mogenpört" (jordebokshemmanen Rasi Nr 2 och Ståhl Nr 3). Jordarealen är cirka 700 hektar.

 

 

 

 

Malm by, som ursprungligen har varit ett enstaka hemman. Jordarealen är cirka 490 hektar.

 

 

 

 

Hinkaböle by, som ursprungligen har varit ett enstaka hemman. Jordarealen är cirka 420 hektar.

 

 

 

 

Tidigare nåddes Mogenpört endast med båt, något som bl.a. de gamla båthusen på Sandnäs påminner om.

 

 

 

 

 

 

Holmen fick 1960 en färjförbindelse över Spjutsund.

 

 

 

 

 

Sedan år 1969 förbinds ön med fastlandet genom en bro över Spjutsund. En ny bron byggdes 1996.

 

Hemsidan | Suomeksi