MOGENPÖRT FRÅN LUFTEN  |  MUNAPIRTTI ILMASTA

 

Hemsidan | Kotisivu

 

 

Mogenpört by

Munapirtin kylä

Malm

Hinkaböle

Tuskas

Tuuski

Yttre holmar

Ulkosaaret

 

 

 

 

Mogenpört by | Munapirtin kylä

 

 

 

Mogenpört by, Ståhlsbacken | Munapirtin kylä, Ståhlsbacken

 

 

 

Mogenpört by | Munapirtin kylä

 

 

 

Maren - Skagsanden

 

 

 

Mot Sandnäs | Santaniemeä päin

 

 

 

Sandnäsfjärden – Sandnäs – Svartbäcksfjärden | Santaniemenlahti - Santaniemi - Purolanlahti

 

 

 

Båthusen i Sandnäs | Santaniemen venevajat

 

 

 

Sandnäsfjärden – Björkholmen (t.v.) – Tyskfjärden – Utloppet av Kymmene älv

Santaniemenlahti – Björkholmen (vas.) – Tyyslahti – Kymijoen suu

 

 

 

Sandnäsfjärden – Maren – Kyrksundet | Santaniemenselkä – Maren - Kirksalmi

 

 

 

Furuholmen och Ösundet | Furuholmen ja Öisalmi

 

 

 

Spjutsund | Keihässalmi

 

 

 

©

25.7.2017